Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

itwillgetbetter
0597 01bb 500
Joanna Chmura
itwillgetbetter
Reposted fromshakeme shakeme viapatrzpodnogi patrzpodnogi
itwillgetbetter
2092 e415 500
<3
itwillgetbetter
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
itwillgetbetter
Ja lubię dziwaków. Raczej trudno zaufać komuś, kto na takim świecie umie zwyczajnie wyglądać i normalnie żyć.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viapatrzpodnogi patrzpodnogi
itwillgetbetter
Reposted fromshakeme shakeme viapatrzpodnogi patrzpodnogi
itwillgetbetter
To ciekawe, jak przy niektórych ludziach człowiek może się poczuć swobodnie, niemal jak w domu.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapatrzpodnogi patrzpodnogi
itwillgetbetter
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać uśmiechać się po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
itwillgetbetter
A na pytanie co robisz w życiu? Będę odpowiadać – dostosowuję się do zbiegów okoliczności.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapatrzpodnogi patrzpodnogi
itwillgetbetter
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
itwillgetbetter
5574 5e50
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viaelinela elinela
itwillgetbetter
7325 d0a2 500

Reposted fromiblameyou iblameyou viaelinela elinela
itwillgetbetter
Dziwna sprawa, że czasem okropnie się czymś przejmujemy, a okazuje się, że to nic wielkiego.
— R. J. Palacio
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKallay Kallay
itwillgetbetter
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka /Laura
Reposted fromkarosia karosia viaKallay Kallay
itwillgetbetter
A TERAZ PÓJDĘ SOBIE ZROBIĆ HERBATY, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.
Reposted fromscar scar viaKallay Kallay
itwillgetbetter
0084 3443 500
Reposted fromsoviolently soviolently viaKallay Kallay
itwillgetbetter
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
itwillgetbetter
Zbyt wiele razy odchodziłam od mężczyzn. Uciekałam od problemów zamiast je rozwiązywać. Nie chciałam rozumieć, ale chciałam być rozumiana. Chciałabym poczuć się u czyjegoś boku na tyle bezpiecznie, by móc się przed nim otworzyć i przestać szukać drogi ucieczki. Móc przy kimś być sobą i przestać się bać. Strach wyzwala silną chęć odcięcia się od negatywnego bodźca. A ja bywam tchórzem. Potrzebuję poczuć w kimś olbrzymią siłę, by stanąć odważnie u jego boku i stawić czoła problemom.
— Alisa Ana z "Bezsenność mi dolega"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
itwillgetbetter
Jesteśmy odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. To oni nas motywują, doradzają, krytykują. Przyjrzyj się, z kim Ty przystajesz.
— Nancy Drew
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl